Schenck - RoTec המוצרים והשירותים של חברת

חברת Schenck - Rotec הינה החברה המובילה בתחום טכנולוגיית איזון , החברה מבטיחה ציוד סובב ללא רעידות וללא רעש, גורמים המשפיעים על רכיבים במכלול המערכת לכשל לתפקוד לקוי ולבלאי גבוהה של כל המערכת.

מערכות האיזון מותאמות ספציפית לכל רוטור ומערכות הדיאגנוסטיקה עונות על כל הדרישות גם של התקנים המחמירים ביותר.

כל רכיב סובב דורש איזון בין אם מקדח דנטאלי מזערי או טורבינה עצומה בתחנת כוח.

חברת Schenck - Rotec הינה החברה המובילה בפתרונות מתקדמים עבור כל רוטור

איזון רוטורים בעלי משקל החל מ-1 גרם ועד 450 טון.

איזון רוטורים בעלי מימדים שונים החל מ-1 מילימטר ועד 10 מטר.

איזון רוטורים במהירויות שונות החל מ - 10 ועד 400,000 סל"ד.

איזון רוטורים בודדים כאבי טיפוס וכמאסטרים ואיזון רוטורים בייצור רוטורים סדרתיים.

מערכות אוטומטיות או חצי אוטומטיות המתאימות לדרישות זמן מוצר בפסי ייצור.

איזון רוטורים במישור אחד, איזון סטטי, או בשני מישורים, איזון דינאמי, וטכנולוגיות איזון ודיאגנוסטיקה מתקדמות לאיזון רוטורים גמישים.

מוצרים ושירותים

- איזון רכיבים אינדיבידואליים וסדרות.

- איזון ללא סיבוב.

- איזון במהירויות גבוהות במיוחד.

- בדיקות והגדרות מסה לאיזון ותיקון של גלי ארכובה.

- מכונות לאיזון, הרכבה וניפוח של צמיגים בפסי ייצור.

- בדיקה של מאפיינים אלקטרוניים ורעידות אקוסטיות לפי שיטות PI/VAD.

- מדידות במצב סטטי של טורבינות ולהבים של מדחסים.

- הגדרות מאפייני מסה של חלקים המיועדים לחלל.

- בדיקת חוזק מבנה של רכיבים לחוצים מאוד ע"י עמדות בדיקה סיבוביות.

- יעוץ ופיתוח בליווי מחקר.

- הנדסה ואנליזת רעידות.

- שירותי איזון.

- הדרכה מקיפה ותוכניות סמינריות ללמודי תיאוריה ופרקטיקה של טכנולוגיות האיזון.