Schenck

SCHENCK העולם המלא של האיזון

מקדחה של רופא-שיניים, גל-ארכובה ,טורבינות של תחנת-כוח
כל דבר סובב – יש לאזן. שנק מציעה פתרונות איזון
לכל רוחב טווח הרכיבים ומכשירים הסובבים
מנועים מיניאטורים השוקלים גרמים בודדים ועד רוטורים לטורבינות קיטור
במשקל 400 טונות

אנו מספקים פתרונות למגוון תעשיות: אווירונאוטיקה וחלל, רכב, חשמל, מכונות טורבו
והתעשייה הרפואית הנדסית. צוות
בינלאומי מורכב ממעל 900 עובדים מוסמכים
מספק פתרונות עבור מחקר, פיתוח, ייצור, אחזקה ואבטחת-איכות

Schenck-RoTec Website