חוסר איזון צמד

שני מצבים של חוסר-איזון (מומחש בתמונה ע"י החיצים) יכולים להיות בעלי מידה זהה, אומנם הזוויות רחוקות אחת מהשניה בדיוק ב-180 מעלות. חלוקה כזו של חוסר-האיזון אינה יכולה להתגלות ע"י קצוות-סכין
וכן לא ע"י חוסר-איזון סטטי, משום שהרוטור לא יוצר תנוחה\מצב ייחודי בעת מנוחה. הרוטור הסובב מבצע
תנועה מתנדנדת ביחס לציריו האנכיים(ניצב לצירים
הסובבים), משום ששני מצבי חוסר-האיזון מפעילים מומנט
ומכאן אתה למד שסוג זה של חוסר-איזון נקרא חוסר איזון (מומנט בצמד)


נדרש מומנט נגדי לתקן חוסר-איזון בצמד, לדוגמא- שני מתקני חוסר איזון השווים במידתם ומסודרים
בשני מישורי איזון באיזון של 180 מעלות ומגיבים לחוסר האיזון המקורי. חשוב במיוחד לקחת בחשבון את סוג האיזון הזה כאשר מדובר ברוטורים בוכנתיים. לכן
מכונות איזון אופקיות מתאימות במיוחד לתיקון סוג זה של חוסר-איזון