חוסר איזון דינאמי

לרוטור אמיתי אין אך ורק חוסר-איזון בודד, תיאורטית יש לו מספר אין-סופי המחולק בצורה שרירותית
לאורכם של הצירים הסובבים. את
אותו מספר אין סופי של חוסר-איזונים ניתן להחליף בשני מצבים של חוסר-איזון
בשני מישורים רנדומאליים, כאשר בכלליות הם בעלי מידה שונה וזווית שונה. חוסר איזון במצב כזה
שמאפשר אבחנה מלאה רק תוך כדי הסיבוב נקרא חוסר איזון דינאמי. ניתן ל'פרק' אותו לכדי חוסר-איזון סטטי וכן לצמד חוסר-איזון. כאשר זה או זה יכולים להיות חוסר-האיזון העוקף

שני מישורי תיקון דרושים ע"מ לבצע תיקון מלא של חוסר-איזון דינאמי. איזון דינאמי מתרחש למעשה בכל הרוטורים כולם. הלכך
משתמשים הן במכונת איזון אופקית והן באנכית